Animátoři v akci

Žáci 1. A připravili animační program pro MŠ Sluníčko 

V novém předmětu cestovní praktikum se žáci oboru Cestovní ruch od prvního ročníku připravují na dráhu profesionálů. V rámci výuky si mohli vyzkoušet jak připravit a realizovat dětský animační program.

Ve středu 1. června 2022 pro děti z MŠ Sluníčko Gen. Krátkého připravili zajímavé a zábavné hry. Nechybělo ani oblíbené malování na obličej, výtvarná dílnička a diskotéka. Na oběd „velcí“ pro „malé“ opekli špekáčky. 

Oslavili společně Mezinárodní den dětí a žáci 1. A úspěšně předvedli své praktické dovednosti.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3