ART POETIKA – Puškinův památník

Krajské kolo – Obchodní akademie, Mohelnice

Puškinův památník je literární soutěž v ruském jazyce, které se každý rok účastní stále více škol. V letošním roce byla soutěž uspořádána 5.dubna 2018 společně pro Olomoucký a Zlínský kraj. Této soutěže se i v letošním roce zúčastnili žáci naší školy ze třídy 3.A a 3.H. Přihlásili se do kategorie Slovního projevu kolektivu do 10 členů. Připravili si pohádku v cizím jazyce Carevič a Šedý vlk. Porota vedená Mgr. Klapkou ohodnotila vystoupení našich žáků 3. místem. Nastudování divadelního představení v ruském jazyce se stává součástí výuky zábavnou formou. Všem soutěžícím gratulujeme za výborné umístění v soutěži.

Mgr. Ziegelheimová

FOTOGRAFIE Z AKCE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3