Adaptační kurzy, LVK a STK

Adaptační kurz 2021

Od 31. srpna do 3. září 2021 se uskuteční adaptační kurz prvních ročníků. Tento kurz kombinuje prvky dobrodružství a tzv. zážitkové pedagogiky. Hlavním cílem je rozvoj nově vznikajícího kolektivu a seznámení žáků mezi sebou a s třídním učitelem. Metodou zážitkové pedagogiky dochází k upevnění vztahů mezi žáky ve třídě. Žáci jsou také stavěni do rolí,

Více ...
Lyžařský kurz 2020

Lyžařský kurz 2020

LVK je součástí osnov předmětu Tělesná výchova ve Školních vzdělávacích programech jednotlivých oborů a současně plní i funkce sociální a zdravotní a také chceme dále pracovat s žáky a navázat tak na adaptační kurz, který proběhl na začátku září.

Více ...
Lyžařský kurz 2018

Lyžařský kurz 2018

LVK je součástí osnov předmětu Tělesná výchova ve Školních vzdělávacích programech jednotlivých oborů a současně plní i funkce sociální a zdravotní a také chceme dále pracovat s žáky a navázat tak na adaptační kurz, který proběhl na začátku září.

Více ...
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3