Projekty

Zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk II

Projekt „Zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk II“ (reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013620“) je spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je projektu je zvýšení kvality vzdělávání, a to prostřednictvím rozvoje spolupráce školy se zaměstnavateli, vzdělávání pedagogických pracovníků, využití ICT ve vzdělávání a doučování žáků školy.

Více ...

Angličtina na Maltě

Prvního července 2017, hned po skončení školního roku, jsem se vydala na jazykový pobyt na Maltu. Malta je ostrovní republika, vyspělá a hustě zalidněná země ve Středozemním moři. Svoji nezávislost získala v roce 1964 jako bývalá britská kolonie a členem Evropské unie se stala v roce 2004. Celou republiku tvoří tři ostrovy: Malta, Gozo a Comino. Jako

Více ...

ERASMUS+ V BRIGHTONU

Mít možnost znovu si vyzkoušet jak se studuje na jazykové škole ve Spojeném království, byl už dlouho můj sen. Letos koncem srpna se mi vyplnil díky programu Erasmus+. Společně s dalšími kolegyněmi a kolegy z naší školy jsem dostala příležitost vybrat si nejen co chci studovat v rámci své profese, ale také kde. Volba byla

Více ...

Jazykový pobyt na Maltě

Každý čtvrtek ve školním roce v odpoledních hodinách navštěvuji kurz anglického jazyka. Společně se čtyřmi kolegyněmi a panem Šímou tvoříme skupinu mírně pokročilých angličtinářů. Anglicky jsem se učil čtyři roky na gymnáziu a jeden rok na vysoké škole, bohužel poté jsem asi dvacet pět let angličtinu nepotřeboval a pracovní možnosti mě motivovaly ke studiu německého jazyka.

Více ...

Studium v Oxfordu

Poslední neděli v červenci jsem se vypravila se svými dvěma kolegyněmi Lenkou a Kateřinou na pražské letiště Václava Havla, odkud jsme letěly přes kanál La Manche do hlavního města Velké Británie, do Londýna. Po příjemném asi hodinu a půl dlouhém letu jsme přistály na jednom z nejrušnějším letišť světa, londýnském Heathrow. Odtud jsme jely autobusem do Oxfordu,

Více ...

„English Speaking“ v Oxfordu

V měsíci srpnu letošního roku jsem se spolu s kolegyněmi Evou Kosteckou a Lenkou Tkadlecovou vydala na jazykový pobyt do Oxfordu ve Velké Británii. Tomuto pobytu předcházela roční výuka anglického jazyka na naší škole pod vedením skvělé lektorky Evy Kostecké. Ta mě také přesvědčila o tom, že vyjet do anglicky mluvící země bude pro mě velkým přínosem.

Více ...

Prázdninové studium angličtiny na Maltě

Na konci prvního prázdninového měsíce jsem se společně s kolegyní Janou vydala na čtrnáctidenní jazykový kurz s odhodláním prohloubit své znalosti angličtiny. Vzhledem k tomu, že jsem svou jazykovou vybavenost nepovažovala za zcela dostatečnou, měla pro mě cesta mírně adrenalinovou příchuť. Po příletu do cílové destinace nás na letišti vyzvedl sympatický, i když poněkud málomluvný řidič, který nás

Více ...

Za němčinou do Bavorska

V polovině prázdnin jsem se společně se svou kolegyní vydala na jazykový kurz do bavorského Regensburgu, města, jež díky své historii získalo i český název – Řezno. Kdysi v počátcích českého státu jsme totiž patřili pod řezenské biskupství, než bylo Přemyslovci zřízeno samostatné biskupství v Praze. Také řezenský kamenný most se stal údajně předlohou a vzorem pro zbudování

Více ...
Projekt: Zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk

Projekt: Zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk

Projekt: Zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, Reg.č.: .02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004503 Projekt Zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání, a to prostřednictvím rozvoje spolupráce školy se zaměstnavateli, vzdělávání pedagogických pracovníků v cizích jazycích a doučování žáků ohrožených  školním neúspěchem. Datum zahájení: 1. 9. 2017 Datum ukončení: 31. 8. 2019  

Více ...
Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3