Cateringové služby pro město Šumperk

Žáci naší školy, kteří studují obor Cestovní ruch se pravidelně podílejí na přípravě cateringu pro zasedání zastupitelstva města Šumperka. Tato činnost zahrnuje přípravu cateringu samotného, dále dopravu, založení inventáře a připraveného občerstvení na stoly a následnou obsluhu před zahájením zastupitelstva. Servis z naší strany samozřejmě zahrnuje i následný úklid. Tato služba je naší školou poskytována již od roku 2017.

V rámci občerstvení se snažíme přichystat vždy něco zajímavého a chutného. Velký úspěch u členů zastupitelstva měly dezerty žáka Adama Dubového a Hanky Michálkové. Tito žáci připravovali domácí originální dezerty inspirované profesionály z praxe.

Od členů zastupitelstva jsme obdrželi mnoho pochval a přívětivých slov na připravené občerstvení.

Ing. Iveta Pirkl Beštová

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3