Češi ve světě

Počátkem prosince zavítal na naši školu historik a politolog Martin Nekola, který studentům čtvrtých ročníků oboru Cestovní ruch představil problematiku české emigrace v průběhu historie. Jádro přednášky pak patřilo československému exilu v 19. a 20. století.

Studenti získali ucelený přehled o této problematice, poznali řadu významných českých osobností, na které se v Česku díky komunistickému režimu a jeho dědictví zapomnělo a zároveň si mohli utvořit i trochu jiný pohled na současnou migraci ve světě.

Celou řadu životních osudů českých krajanů můžete najít na stránkách projektu: https://www.czechoslovaktalks.com/

Jolana Maluchová

FOTOGRAFIE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3