Dny českého zemědělství

Dny českého zemědělství, což jsou dny otevřených dveřích v zemědělských podnicích, školních statcích a na farmách. Tyto dny  jsou jedinečnou příležitostí ukázat veřejnosti, že zemědělství je velmi důležitý obor, bez něhož by se ani laická veřejnost neobešla. Ve firmě AGRITEC, s.r.o., se tato akce konala 1. 10. 2021, které se zúčastnili žáci 1.BZ ročníku oboru AGP a EŽP. Program akce byl koncipován jako ukázka různých činností, které výzkumníci vykonávají v rámci výzkumu. Studenti a žáci si mohli celou řadu věcí vyzkoušet, součástí byly různé interaktivní hry, výroba bylinných solí, poznávačka semínek, přehlídka speciální zemědělské techniky, izolace DNA a jiné pokusy.

V roce 2021 se Dny českého zemědělství konaly v termínu od 24. září do 2. října červnu 2021, tedy v jednotném termínu napříč celou republikou. Na akci se podílely územní organizace Zemědělského svazu ČR a otevřít své brány by mělo na 50 podniků.

Ing. Koňarik

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3