Ekologická olympiáda Švagrov

Jako každým rokem se i letos zúčastnil tříčlenný tým žáků 3. a 4. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí krajského kola již 27. ročníku Ekologické olympiády, která se konala 6. – 8. 10. ve Středisku ekologické výchovy Švagrov.

Tématem letošního ročníku bylo: Obnova krajiny 

První den byli účastníci seznámeni s problémy projektu, který měli následně zpracovat a který byl vedle obecného ekologického testu, poznávání rostlin, živočichů a stromů součástí celkového hodnocení. Po společném zahájení odjeli soutěžící na Švagrov, kde se seznámili s okolím a vytipovali lokalitu vhodnou pro zadané téma. 

Druhý den dopoledne proběhl ekologický test a „poznávačka“, po obědě se soutěžící věnovali vlastnímu zpracování projektu a vytvoření prezentace.  

Poslední den proběhly prezentace před tříčlennou porotou. Poté už účastníky čekalo jen vyhlášení výsledků. Jako každý rok byla vyhlášena pouze první tři místa.

Ze Švagrova jsme odjížděli plni nových poznatků, které využijeme nejen v dalším studiu, ale i v praxi.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3