Ekologická olympiáda

Jako každým rokem se i letos zúčastnil tříčlenný tým žáků 3. a 4. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí krajského kola  Ekologické olympiády, která se konala 22. – 24.3. ve Středisku ekologické výchovy Švagrov.
Tématem letošního ročníku byly biokoridory a biobariéry.
První den byli účastníci seznámeni s problémy projektu, který měli následně zpracovat a který byl vedle obecného ekologického testu, poznávání rostlin, živočichů a minerálů součástí celkového hodnocení. Tématem projektu byl budoucí obchvat obce Bludov. Soutěžící navštívili místa, kudy plánovaná komunikace povede, a vyslechli odborný výklad ekologického aktivisty k problematice této stavby ve vztahu k životnímu prostředí.
Následující den byl vyhrazen znalostem z oblasti ekologie, botaniky, zoologie a mineralogie. Odpoledne týmy zpracovávaly prezentace k zadanému projektu bludovského obchvatu.
Poslední den proběhly prezentace projektů před tříčlennou porotou. Poté už účastníky čekalo jen vyhlášení výsledků. Náš tým obsadil šesté místo.
Ze Švagrova jsme odjížděli plni nových poznatků, které využijeme nejen v dalším studiu, ale i v praxi.

Fotogalerie z této akce

Ing. Z. Zerzáň

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3