S Erasmem+ na zahraniční praxi!

Začátek jara byl pro padesátku našich studentů SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, skvělou příležitostí k získání zahraničních pracovních zkušeností v polském Krakově a hlavním městě Maďarska Budapešti. Pracovní stáže jsou hrazeny z prostředků Evropské komise. Všichni absolventi obdrží Europass Mobility, který je mezinárodním dokladem o vykonané praxi a je uznávaným dokladem na evropském pracovním trhu.

Krakov

Čtrnáctidenní odbornou praxi tu absolvovalo celkem 27 studentů ze tří studijních oborů. Studenti oboru Cestovní ruch pracovali v Hotelu Radisson**** a Hotelu Hilton****. Vystřídali se na různých pracovních pozicích od úklidu pokojů přes přípravu snídaní až po práci na recepci. Studenti oboru Agropodnikání okusili počátek jara na výzkumné farmě Zemědělské univerzity Krakow pod odbornou záštitou děkana Zemědělsko-ekonomické fakulty profesora Bogdana Kuliga. Bohužel počasí tentokrát zemědělcům moc nepřálo, takže se věnovali především údržbě zemědělských strojů a přípravným pracím v halách. Studenti ekologie poznávali v praxi ekosystémy v Botanické zahradě Jagellonské univerzity. Vykonávali zde práce spojené s péčí o rostliny během jejich vegetace a s jejich rozmnožováním, a to vše pod vedením prvotřídních odborníků na pěstování tropických rostlin. 

Videa:

      
Budapešť

Hlavní město Maďarska bylo původně vysněným místem zahraniční praxe pro letošní maturanty, ale s důvodu covidové pandemie byl tento zahraniční pobyt po dohodě s Domem zahraničních služeb odsunut až na letošní rok a třítýdenní praxi nakonec absolvovalo 24 studentů oboru Cestovní ruch převážně ze třetího ročníku. Jak se ukázalo, čekání na tuto destinaci se určitě vyplatilo, protože praxe v řetězci The Three Corners (Hotel Anna ***, Superior, Hotel Lifestyle ****, Hotel Art ***), v hotelovém řetězci Mellow Mood Hotels  (Párisi Udvar Hotel Budapest *****, Estilo Fashion Hotel ***) a v restauraci pod značkou Jamie Oliviera Jamie´s Italian a také v cestovní kanceláři CK Continental Travel patřila určitě k tomu nejlepšímu, co mohla Budapešť nabídnout. 

Bylo to super a já si to moc užila

To bylo nejčastější hodnocení od samotných studentů. Krátkodobá mobilita představuje pro studenty spíše rychlé seznámení s pracovišti, ale pro studenty odborných škol je rozhodně přínosem. Studenti si odnášeli první pracovní zkušenosti z prostředí mezinárodních hotelů, poznali provozní výkonnost polské zemědělské farmy, poznali prostředí a fungování renomované botanické zahrady, získali první zkušenosti s cizojazyčným pracovním týmem a pro většinu z nich to byl i první delší pobyt v zahraničí bez rodičů, i když pod dohledem učitelů. 

Náklady na zahraniční praxe jsou financovány z prostředků Evropské unie v rámci programu Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava: 2021-1-CZ01-KA121-VET-000006429 

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3