Erasmus+KA1 – Angličtina pro učitele

O projektu

Projekt Angličtina pro učitele je realizován v rámci programu Erasmus+. Erasmus+ je vzdělávací program financovaný Evropskou unií a jeho cílem je podporovat spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. V našem projektu se zaměřujeme na profesní rozvoj (staff training), který umožňuje učitelům účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a tou jsou zahraniční jazykové kurzy.

  • Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
  • Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2020 (Projekt byl prodloužen do 31. 10. 2021)
  • Rozpočet projektu celkem: 34 670 euro
  • Koordinátorka projektu: Mgr. Jolana Maluchová
  • Projektový tým: Mgr. Eva Kostecká (ředitelka školy), Milena Muroňová (ekonomka školy), Mgr. Kateřina Bieliková
  • Účastníci projektu: Mgr. Kateřina Bieliková, Mgr. Lenka Tkadlecová, Mgr. Eva Kostecká, Ing. Kateřina Ondráčková, Mgr. Blanka Gieselová, Mgr. Iveta Pirkl Beštová, Mgr. Jolana Maluchová, Mgr. Jana Šimová, Mgr. Petr Šima, Mgr. Roman Zajíc
Výuka angličtiny

Výuka anglického jazyka probíhala ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020. Na základě rozřazovacího testu byly vytvořeny skupinky učitelů, které byly vedeny Mgr. Kateřinou Bielikovou, Mgr. Helenou Šmirousovou, Mgr. Lenkou Lachmanovou, Mgr. Ivetou Pirkl Beštovou. Výuka byla finančně podpořena z projektu Olomouckého kraje.

Realizované akce:
Za angličtinou přes půl Evropy 

Když jsme v roce 2019 na jaře získali grant na zahraniční jazykové kurzy pro deset učitelů, měli jsme obrovskou radost a obrovské plány jak vylepšit angličtinu našich učitelů v anglickém ve Skotsku a v Irsku. Celý nadcházející rok se měli vybraní učitelé připravovat v domácích kurzech angličtiny a ve svých hodinách uplatňovat metodu CLIL. A to se nám úspěšně dařilo až do 10. března 2020, kdy došlo k uzavření škol a vlastně uzavření úplně všeho. 

Nutno říct, že jsme v naší zhýčkané evropské společnosti nebyli duševně na nic takového připraveni. Bohužel naše naplánované zahraniční kurzy se nemohly uskutečnit v plánovaných termínech, protože jazykové školy zůstaly zavřené i během prázdnin.

Naděje jsme tedy upínali do následujícího školního roku, protože projektové období nám bylo o rok prodlouženo. Došlo však k dalšímu omezování běžného života a také v zahraničních jazykových školách se nevyučovalo. Na začátku června zůstávaly britské jazykové školy stále uzavřené, a tak jsme se rozhodli vycestovat na Maltu, která nabízí výuku angličtiny na vysoké úrovni. 

Těsně před odletem prvních dvou kolegů vyhlásila maltská vláda uzavření jazykových škol. Během necelých dvanácti hodin jsme se museli rozhodnout, zda jejich jazykový pobyt zrušit, protože nebylo jasné, jak se situace na Maltě o víkendu vyvine, chyběly nám informace.  Kolegové tedy zůstali doma a další skupina, která měla odletět za týden po dohodě s DZS změnila cílovou zemi na blízké Rakousko. Velmi složité bylo také jednání o další skupině, která nakonec na Maltu přece jen odletěla, dokonce i s kolegou, který původně směřoval do Irska, ale tam byla covidová situace velmi nepříznivá. A u prvních dvou kolegů došlo nakonec jen k posunutí termínu zahraničního kurzu.

 

Články:
Skupina 2 - Edinburg – Malta, Irsko – Malta

 

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3