Evropský den jazyků 2022

Dne 23. září jsme si na naší škole připomněli Evropský den jazyků. Evropský den jazyků byl vyhlášen Radou Evropy 6. prosince 2001. Hlavním cílem je podpořit studium a vývoj různých jazyků ve školách i mimo ně. V tento den byla cílem kreativita žáků na naší škole. Žáci natočili na telefon video v cizím jazyce, a to formou rozhovorů, zážitků z cest a prázdnin, každodenního života. Kromě toho se mohli zúčastnit cizojazyčné soutěže, ve které měli uhádnout, v jakém jazyce je hlášen úryvek textu do rozhlasu. Všichni se aktivně zapojili do soutěže. Učitelé cizích jazyků prezentovali cizojazyčnou knihovnu a zároveň zapůjčovali cizojazyčné knihy pro zdokonalování cizího jazyka anglického, ruského a německého. Děkujeme všem za aktivní přístup k tomuto významnému dni a přejeme úspěšné studium cizích jazyků.

Za předmětovou komisi cizího jazyka: Mgr. Dagmar Ziegelheimová

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3