Exkurze Čistírna odpadních vod Šumperk

Odborná exkurze – Čistírna odpadních vod Šumperk

Ve čtvrtek 14.10. 2021 žáci třídy 3.B absolvovali odbornou exkurzi na Čistírně odpadních vod Šumperk. Tato exkurze byla zaměřena na technologii čistícího procesu, kterou žáci probírají v předmětu “Výrobní technologie a odpady“. S provozním pracovníkem žáci postupně prošli celou technologií procesu čištění, seznámili se s technickými parametry a opatřeními v případě nouzových situací. Poté zhlédli proces kalového hospodářství a dozvěděli se, jak je možné kaly využívat. Exkurzi jsme zakončili výstupem na ochoz kalové věže pohledem na zasněžené Jeseníky. Žáci si odnesli mnoho zajímavých poznatků, které využijí při dalším studiu.    

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3