Geologicko – botanická exkurze 1.B

Ve středu 15. 6. se naši nejmladší ekologové vydali naučnou mineralogickou stezkou v okolí Sobotína. Navštívili několik geologických lokalit a seznámili se s místními poklady, jako je granát (minerál z Granátové skály), krupník (hornina z lomu Smrčina), epidot (minerál z Pfarrerbu) a zeolit („tančící“ minerál z lomu Kožušná). Během 9 km trasy se žáci pod odborným vedením zdokonalovali v určování rostlin a učili se rozlišovat zaměnitelné dvojice (např. bojínek x psárka, přeslička rolní x lesní, kapraď samec x papratka samičí a mnohé jiné). Výlet se zdařil a byl zakončen občerstvením v zámeckém resortu.

Hana Vyskočilová

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3