Informace k zahájení on-line výuky na dálkovém studiu

1. Pro přihlašování k poště a Edupage používejte email s aktuálním kódem ročníku:
1D = 22d; 2D = 21d; 3D = 20d; 4D = 19d; 5D = 18d
x
2. Heslo do Edupage je možné změnit pomocí odkazu „Neznám přihlašovací jméno nebo heslo“, který  najdete pod přihlášením.
x
3. Návody k online výuce jsou na adrese: zaci.edusum.cz .
x
4. Přihlášení odzkoušejte s předstihem, případné dotazy pište na adresu sima@edusum.cz .

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3