Justinovy Vánoce

Už od roku 2006 jsou studenti naší školy kmotry v projektu Adopce na dálku, kterou organizuje Olomoucká arcidiecézní charita. Naše první dítě je už dospělé – John své studium zdárně zakončil maturitní zkoušku na střední škole, ale těžko říci, jak bude jeho život dál pokračovat.

Haiti je stále politicky velmi nestabilní. Zemí zmítají neustálé nepokoje a dobrovolníci, kteří pracují na Haiti, jsou vystaveni nebezpečí únosů za výkupné. Dá se říci, že politická a sociální situace na Haiti je podstatně horší než v roce 2006, kdy naše škola s Adopcí na dálku začínala. Mnozí studenti si kladou otázku, zda má smysl sponzorovat devítiletého Justina, když jeho budoucnost pohledem Středoevropana je v podstatě ztracena? Má smysl investovat 6 500 korun do školného, které je na Haiti zapotřebí i na docházku do základní školy? Bude mít Justin někdy možnost, aby vybředl z chudoby, když naděje je opravdu velmi mizivá? Snad bude mít šanci právě díky vzdělání, snad bude mít štěstí v životě a snad bude usilovat o svůj vlastní lepší život, protože naše peníze mu na lepší život stačit nebudou.

Organizace Justinových Vánoc se skvěle zhostily studentské firmy TourVison a NaTripu, které ve svých svátečně vyzdobených stáncích prodávaly vánoční punč, řízečky s bramborovým salátem a různé vánoční pochoutky, v připravené dílničce si mohli studenti vyrobit vlastní vánoční svícen, ozdobit si perníček nebo si koupit balíček s vánočním tajemstvím.

Odbornou přednášku o Adopci na dálku a situaci na Haiti vedl Roman Musil z olomoucké Arcidiecézní charity, další přednášky a workshopy organizovali pracovníci šumperských charitativních organizací – SONS, z Armády spásy a Poradny pro rodinu. Studenti naší školy každoročně přispívají na adoptovaného Justina 30 korunami, celková částka pakmpřevyšuje potřebnou částku na jeho školné, tj. 6500 Kč. Přebytečnou částku využívá Arcidiecézní charita v Olomouci přímo pro potřeby školy Sainte Maria Goretti v Baie de Henne na Haiti.

Jolana Maluchová

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3