Koncert Renaty Drössler

Shromáždění německých spolků a Česko – německé centrum setkávání v Šumperku za podpory Velvyslanectví Spolkové republiky v Německu pořádá koncertní šňůru po ČR – šanson s Renatou Drössler. Dne 15.května 2019 se tento koncert konal v Šumperku v Městské knihovně T.G.Masaryka. Naši studenti třídy 1.A, kteří se učí jazyk německý, navštívili tento koncert. Koncert byl převážně veden v jazyce německém formou hudebního revue. Cílem bylo poukázat na národnostní menšiny v ČR a připomenout, jak kulturně rozmanitý národ jsme před 2. světovou válkou byli. Byla to skvělá příležitost k přiblížení atmosféry té doby.

Mgr. Ziegelheimová

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3