Krajské kolo Ekologické olympiády 2023

Jako každým rokem se i letos zúčastnil tříčlenný tým žáků 3. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí krajského kola 28. ročníku Ekologické olympiády, která se konala 18. – 20. 10. ve Středisku ekologické výchovy Švagrov. Téma letošního ročníku bylo: Zemědělství, potraviny a změna klimatu

První den byli účastníci na odborné přednášce seznámeni s problematikou zadaného tématu a s podmínkami zpracování odborné prezentace. Z důvodu poměrně rozsáhlé oblasti zadaného tématu, se měli účastníci zaměřit na tzv. „Regenerativní zemědělství“, které se zabývá především péčí o půdu a zachováním její nejdůležitější vlastnosti, úrodnosti. Úkolem tedy bylo zaměřit se na konkrétní oblast a navrhnout možnosti, jak tuto vlastnost půdy zachovat.

Druhý den dopoledne proběhla ukázka odchytu a kroužkování ptáků, odpoledne ekologický test a tzv. „poznávačka“ rostlin a živočichů. Poté se soutěžící věnovali vlastnímu zpracování projektu.

Poslední den proběhly prezentace před tříčlennou porotou. 

Náš tým získal nejlepší hodnocení za zpracované téma, ale mnoho bodů ztratil na „poznávačce“, která byla letos velmi náročná, především v oblasti botaniky.

Ze Švagrova jsme odjížděli s novými zážitky a poznatky, které využijeme nejen ve studiu, ale i v praxi. 

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3