Krajské kolo konverzační soutěže v ANJ pro střední odborné školy

Dne 12.4. 2023 proběhlo na Střední odborné škole v Šumperku 18. ročník krajského kola konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii SOŠ III.C, která je určena žákům 1. – 3. ročníků středních odborných škol. 

Soutěže se zúčastnilo 10 žáků, kteří postoupili z okresních kol. Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí – písemné a ústní. V písemné části byla poslechová úloha a čtení s porozuměním, v ústní části každý žák samostatně konverzoval s porotou na vylosované téma.

Soutěžící dosáhli vynikajících výsledků a potvrdili kvalitní znalosti anglického jazyka.

Poděkování patří paní Vláčelové ze Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk za pomoc při organizaci krajského kola. 

Výherci soutěže SOŠ III.C
  1. místo CHRYSTANOVÁ Eva z GJB a SPgŠ Přerov
  2. místo PIKNER Emi z VOŠ a SPŠ Šumperk 
  3. místo STEJSKAL Filip ze SOŠ podnikání a obchodu Prostějov

Výhercům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. Poděkování patří rovněž porotě, která odvedla vynikající práci.

Těšíme se na další ročník soutěže.

Kateřina Bieliková

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3