Celostátní kolo soutěže Mladý zahrádkář

Přes 80 mladých zahrádkářů z celé České republiky se tentokrát sešlo v SOŠ Zemědělská 3 v Šumperku, aby se účastnili celostátního kola soutěže Mladý zahrádkář. Třídenní klání bylo
započato v pátek 15. června slavnostním koncertem v klášterním kostele Zvěstování P. Marie za přítomnosti předsedy Českého zahrádkářského svazu Stanislava Kozlíka,
místopředsedkyně pro práci s mládeží Vlasty Ambrožové, senátora a starosty města Šumperka Zdeňka Brože a ředitelky SOŠ Stanislavy Beštové.
Šitův řez, houbomilka česneková nebo knipbaum, to byly pojmy, které čekaly na soutěžící ve znalostním testu, který byl stejně jako celá soutěž rozdělen do tří kategorií od mladších žáků
až po středoškoláky. Velmi náročnou součástí soutěže byla poznávačka čtyřiceti vzorků rostlin a semen z kategorií léčivých rostlin, plevele, pokojových rostlin, okrasných dřevin, zemědělských plodin nebo ovocných stromů a keřů. Vítězové soutěže přijali ceny a diplomy z rukou hostů soutěže, mezi kterými byli kromě starosty města Šumperka také tajemník ministra zemědělství Jiří Rudolf a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Milan Klimeš.
Mladí zahrádkáři měli také možnost poznat historii Šumperka a blízkého okolí, když navštívili Expozici čarodějnických procesů v Geschaderově domě a prohlédli si ruční papírnu a zámek
ve Velkých Losinách.
Během celých tří dnů se o soutěžící starali studenti oboru Cestovní ruch a oboru Ekologie a životní prostředí. Jako vzpomínka na mladé zahrádkáře zůstává v Šumperku nově vysazená lípa Anežka na Slovanské ulici.

Mgr. Jolana Maluchová

Znalostní testy z letošního ročníku a fotogalerie

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3