Národně obrozenecké hnutí ve slovanských zemích v 17. – 20. stol.

Naše škola se zapojila do projektu Comenius v rámci Programu celoživotního učení – partnerství škol. Projekt nám umožní lépe poznat boj našich slovanských předků za národní svébytnost. Zároveň také zkoumáme, jak vypadala spolupráce Slovanů v minulosti.
Našimi partnerskými školami v projektu je Gymnázium Andreja Škrábika ve slovenském Rajci, Spojená škola v polském Skoczowě a Sportovní škola Dimitara Rohova v bulharském Slivenu. Účastníci projektu připravují prezentace o významných národních buditelích, které přednášejí svým kolegům z ostatních škol, účastní se „výzkumných expedic“ do slovanských zemí, kde zkoumají kulturní dědictví spojené s dobou národních hnutí v 17. – 20. stol., pracují na pětijazyčném slovníku slovanských jazyků, tvoří školní výstavy o mobilitách a samozřejmě píší o svých zážitcích na webových stránkách školy.
Důležitou součástí projektu je i divadelní hra o českých matematicích v bulharsku a Erbenově vlivu na dnešní studenty. Současný projekt navazuje na úspěšnou spolupráci v projektu Comenius nazvaném „Skutky sv. Cyrila a sv. Metoděje opět spojují slovanské národy“, ve kterém jsme zkoumali nejstarší slovanskou historii, ale i její ozvěny v současnosti. I v novém projektu je naším cílem zkoumat, jaký vliv a jakou sílu má v dnešní době myšlenka slovanské spolupráce, zda myšlenka slovanské vzájemnosti je mezi současnými studenty živá, a pokud ano, jakou má podobu.

Video z divadelní hry – Děsivé sny

Video z divadelní hry – Děsivé sny (anglická verze)

Výstupy z projektu naleznete na facebookové stránce zde a také v databázi EST zde.

Mgr. Jolana Maluchová, koordinátorka projetku

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3