Organizace školního roku

SRPEN 2020
25.–26. – opravné a dodatečné zkoušky
25. – 11:00 porada předsedů PK s vedením školy
26. – 9:00 hod. porada vychovatelů s vedením školy
27. – 8:00 hod. pedagogická rada k ukončení školního roku 2019/2020
27. – 10:00 – 12:00 školení Google
28. – porady PK
31. – 8:00 hod. porada ke školnímu roku 2020/2021

ZÁŘÍ 2020
1. – 8:15 hod. zahájení školního vyučování v denní formě
3. – 7:30 hod. zasedání předmětových komisí
1.–4. – podzimní termín společné části maturitních zkoušek – DT, PP
4. – závěrečné zkoušky studia koordinátorů EVVO
7. – 8:00 hod. náhradní a opravný termín ústní části a profilové části MZ
7. – 12:45 hod. zahájení konzultací pro dálkovou formu studia
9.-10. – Sběr hub – studenti AGP a EŽP
10. – prezentační akce firmy Moravia Tour 4. H
12. – Festival medu
12. – Projektový den studentských firem 3. ročníků
15. – prezentační akce firmy Trautenberk 4. A
17. – 7:30 hod. porada pedagogů
24. – zasedání Školské rady
24. – Vysaď strom pro mír
30. – ředitelka školy stanoví a zpřístupní žákům 4. ročníků školní seznam literárních děl platný pro jarní a podzimní zkušební termín MZ 2021
V průběhu září:
– Exkurze naučná stezka Bílá Opava
– Průvodcování Šumperkem 1. H, 1. A
– Srdíčkové dny

ŘÍJEN 2020
1. – 7:30 hod. zasedání předmětových komisí
5.–16. – praxe tříd 3. A a 3. H
7.–9. – Maturitní zájezd třídy 4. A „S Krakonošem k maturitě“
7.–9. – Maturitní zájezd třídy 4. H „ Ochutnejme Jižní Moravu“
22. – 7:30 hod. porada pedagogů
26.–29. – Barmanský kurz
30. – Zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek MZ 2020
29.–30. – Podzimní prázdniny
V průběhu října:
– 4.BZ – odborná exkurze na ekologickou farmu Branná, PROBIO Staré  Město
– Exkurze čistička odpadních vod (3. ročník)
– Exkurze Cukrovarna Litovel (3. ročník)
– Exkurze EKO servis Zábřeh, třídírna odpadů (4. ročník)
– Code week
– Město čte knihu – čtenářská štafeta
– Odborná praxe ve veřejné správě (4.B)
– Akce Bílá pastelka

LISTOPAD 2020
2. – 13. 11.      praxe tříd 2. A a 2. H
5. – 7:30 hod. zasedání předmětových komisí
6. – Den otevřených dveří
12. – 14:00 hod. pedagogická rada za 1. čtvrtletí
12. – 15:30 hod. schůzka třídních důvěrníků;
12. – 16:00 hod. třídní schůzky
23.–24. – Kurz carving – začátečníci
27. – ples školy v 18 hod.
30. – Termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce 2021 ředitelce školy
V průběhu listopadu:
– Kurz barista
– Bobřík informatiky
– Školní kolo olympiády v českém jazyce, měsíc filmu na školách
– Florbalová liga
– Odborná praxe ve veřejné správě (4.B)

PROSINEC 2020
3. – 7:30 hod. porada pedagogů
3. – 14:00 hod. zasedání předmětových komisí
14.–15. – Kurz carving – pokročilí
15. – Školní kolo soutěže cizích jazyků – ANJ, NEJ, RUJ
16. – Vánoční volejbalový turnaj
23. – Začátek vánočních prázdnin
V průběhu prosince:
– Humanitární akce – Adopce na dálku Haiti
– Prodej vánoční hvězdy
– Hodina kódu
– Odborná praxe ve veřejné správě (4.B)

LEDEN 2021
4. – začátek vyučování po vánočních prázdninách
7. – 7:30 hod. zasedání předmětových komisí
15. – veletrh GO Brno – 3. ročníky CR
25. – Uzavření klasifikace všech forem studia do 12 hodin
26. – 14:00 hod. klasifikační pedagogická rada za 1. pol. šk. roku
28. – ukončení vyučování v 1. pololetí
29. – pololetní prázdniny
29. – Termín pro vyhlášení kritérií pro přijímací řízení
V průběhu ledna:
– Školní kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov
– Prezentiáda (prezentace pomaturitního studia)

ÚNOR 2021
8.–14. – Jarní prázdniny
19. – Den otevřených dveří
22.2.– 5.3. – praxe třídy 3. A
17.–28. – Lyžařské výcvikové kurzy 1. ročníků
25. – 7:30 hod. porada pedagogů
25. – 14:00 hod. zasedání předmětových komisí
V průběhu února:                  
– Kurz animátor
– Okresní kolo olympiády v českém jazyce
– Okresní kolo soutěže v ANJ/NEJ
– Středoškolské hry: florbal

BŘEZEN 2021
1. – Končí termín pro podání přihlášek ke studiu pro denní i dálkovou formu vzdělávání na SŠ
25. – 7:30 hod. porada pedagogů
31. – Jmenování zkušební maturitní komise ředitelkou školy pro MZ 2021, žáci 4. ročníků odevzdají ředitelce školy vlastní seznam literárních děl k MZ 2021
V průběhu března:
– Exkurze CHKO Litovelské Pomoraví
– Krajské kolo konverzační soutěže RUJ
– Středoškolské hry: silový víceboj
– Erasmus+  – Maďarsko, 3. H
– Krajské kolo soutěže v ANJ pro SOŠ
– Školní kolo SOČ

DUBEN 2021
1. – velikonoční prázdniny
5. – Velikonoční pondělí
8. – 7:30 hod. zasedání předmětových komisí
15. – 14:00 hod. pedagogická  rada za 3. čtvrtletí
15. – 15:30 hod. schůzka třídních důvěrníků, v 16:00 hod. třídní schůzky ve třídách
12.–23. – Zahájení 1. kola přijímacích zkoušek pro všechny formy vzdělávání
27.–29. – Exkurze Praha žáci 3. ročníků CR
28. – Ukončení klasifikace pro třídy 4. A, 4. H, 4. BZ, 5. D
29. – Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacích zkoušek pro všechny formy vzdělávání
30. – 7:15 hod. porada pedagogů + závěrečná klasifikační rada 4. A, 4. H, 4. BZ, 5. D
30. – Ukončení vyučování tříd 4. A, 4. BZ, 4. H, 5. D
V průběhu dubna:
– Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
– Krajské kolo Puškinův památník
– Středoškolské hry: lehká atletika, orientační běh

KVĚTEN 2021
3.–7. – Společná část maturitních  zkoušek – DT
10.–14. – Přípravné dny k MZ tříd 4. A, 4. H, 4. BZ, 5. D
13.–14. – Praktická zkouška tříd 4. A, 4. H, 4. BZ, 5. D
17.–28. – Odborná praxe 2. A, 2. H
17.–20. – Ústní část profilové maturitní zkoušky tříd 4. A, 4. BZ
24.–27. – Ústní část profilové maturitní zkoušky tříd 4. H, 5. D
26. – Chlapácký běh 2020 – Kolem Skalky
V průběhu května:
– CHKO Jeseníky – žáci 3. ročníků EKL/AGP
– Exkurze přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
– Středoškolské hry: minikopaná, plážový volejbal

ČERVEN 2021
3. – 15:00 hod. slavnostní vyřazení absolventů
3. – 7:30 hod. zasedání předmětových komisí
1.–4. – Odborná exkurze 1. A, 1. H
13.–17. – Sportovně – turistický kurz 2. ročníků
14.–25. – Odborná praxe třídy 3. A
21.–30. – Odborná praxe třídy 3. B
25. – 14:00 hod. uzavření klasifikace za 2. pol. všech forem vzdělávání
28. – 12:30 hod. závěrečná klasifikační rada
29. – Kulturní a sportovní program, odborné exkurze
30. – Ukončení školního roku, vydávání vysvědčení,
30. – 10:00 hod. porada pedagogů
1.6. – Začátek hlavních prázdnin
V průběhu května:
– Třídní schůzky pro žáky 1. roč. 2021/2022

SRPEN 2021
25.–27. – Opravné a dodatečné zkoušky pro šk. rok 2020/2021
26. – 11:30 hod. pedagogická rada k ukončení klasifikace pro šk. rok 2020/2021
31. – 9:00 hod. zahajovací pedagogická rada pro šk. rok 2021/2022

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3