Odborná exkurze v cukrovaru

Odborná exkurze v cukrovaru 11. 10. 2022

V rámci předmětu Zpracování zemědělských produktů naši žáci 3. Z oboru Agropodnikání navštívili Cukrovarnu v Litovli a měli možnost se seznámit s technologií zpracování cukrové řepy.

Celým provozem cukrovaru nás provázel s odborným výkladem výrobní ředitel. Spolu s ním žáci prošli celou technologii zpracování od příjmu bulev až po sklad cukru. Našim žákům ochotně vysvětloval celý technologický postup a odpovídal na jejich dotazy.

Tato exkurze vhodně doplnila teoretickou výuku předmětu.

Ing. Aleš Macek

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3