Odborná exkurze na zemědělské farmě Hostice

Odborná exkurze na zemědělské farmě Hostice akciové společnosti Kameníček 15. 6. 2022

Žáci a žákyně 1. ročníku studijního oboru Agropodnikání strávili hezké a poučné dopoledne na farmě Hostice akciové společnosti Kameníček.

Střediskem zemědělské prvovýroby nás provázela zootechnička paní Bc. Vladimíra Vlhová. Žáci měli možnost seznámit se s chovem dojnic, navštívit dojírnu s mléčnicí, vzdušný odchov telat a odchovnu mladého dobytka. 

Byli přítomni ošetření paznehtu dojnice ve fixační kleci. Prošli skladovací prostory na seno, slámu, senáže, siláže, chlévské mrvy. Měli možnost seznámit se s používanými krmivy (siláží, senáží, cukrovarskými řízky, pivovarským mlátem, kompletními krmnými směsmi a mineráliemi ve formě lizu). V neposlední řadě zhlédli zemědělskou techniku přímo v akci (zakládání krmiva a stlaní podestýlkou).

AM

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3