Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 13. 2. 2019 proběhlo na Střední odborné škole v Šumperku okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii III. A, která je určena žákům 1. – 3. ročníků gymnázií. Soutěže se zúčastnilo 5 žáků šumperského gymnázia a 5 žáků zábřežského gymnázia.
Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí. V první části, která měla písemnou formu, soutěžící plnili úkoly v poslechovém a lexikálním testu. V  ústní části řešili jazykovou situaci v předem vylosovaných dvojicích a následně každý samostatně konverzoval na vylosované téma.
Soutěžící dosáhli velmi dobrých výsledků a potvrdili kvalitní znalosti anglického jazyka.
Speciální poděkování patří Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk za pomoc při organizaci okresního kola.

Výherci soutěže

1. místo: STEJSKAL Luboš Gymnázium Šumperk
2. místo: KISSOVÁ Nicole Gymnázium Zábřeh
3. místo: CEPEK Samuel Gymnázium Šumperk

Výhercům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. Poděkování patří rovněž porotě, která odvedla vynikající práci.
Těšíme se na další ročník soutěže.
Mgr. Eva Kostecká
Garant soutěže

FOTOGRAFIE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3