Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce 14.3. 2023

Dne 14. 3. 2023 proběhlo na Střední odborné škole v Šumperku okresní kolo soutěže v anglickém jazyce v kategorii SOŠ III.C, která je určena žákům 1. – 3. ročníků středních odborných škol a kategorii G III. A, která je určena žákům 1. – 3. ročníků gymnázií. 

Soutěže se zúčastnilo 9 žáků z odborných škol a 6 žáků ze šumperského a zábřežského gymnázia.

Soutěž se skládala ze dvou částí – písemné a ústní. V písemné části byly poslechové úlohy a čtení s porozuměním, v ústní části každý žák samostatně konverzoval s porotou na vylosované téma.

Soutěžící dosáhli vynikajících výsledků, jejich znalost anglického jazyka byla na vysoké úrovni.

Speciální poděkování patří paní Vláčelové ze Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk za pomoc při organizaci okresního kola.

Výherci soutěže SOŠ III.C
  1. místo Laurenzová Anna – Střední odborná škola, Šumperk
  2. místo Pikner David – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk
  3. místo Gampana David – Střední zdravotnická škola, Šumperk
Výherci soutěže G III.A
  1. místo EGEROVÁ Klára –  Gymnázium Zábřeh
  2. místo: EGER Zbyněk – Gymnázium Zábřeh 
  3. místo: VAVŘÍKOVÁ Tereza – Gymnázium Šumperk 

Výhercům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. Poděkování patří rovněž porotě,  která odvedla vynikající práci.

Těšíme se na další ročník soutěže.

Mgr. Helena Šmirousová
Garant soutěže

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3