Praktické cvičení – pitva candáta

Zoologické cvičení – pitva candáta obecného (Sander lucioperca)

Candát, jako jedna z dravých ryb, byl předmětem praktického cvičení studentů prvního ročníku oboru EŽP. Kromě obecné charakteristiky, kterou jsme společně udělali v úvodu cvičení, určovali žáci pomocí stereoskopického mikroskopu typ šupiny, utváření ocasní ploutve, postavení úst (typické pro dravé ryby), měkké a tvrdé ostny v ploutvích, ozubení čelisti a na závěr se studenti seznámili s vnitřními orgány (určení pohlaví, srdce, střeva,…). Psí zuby byly poslední zvláštností, kterou jsme objasnili u této jedné z nejznámějších a nejvyhledávanějších dravých ryb.

Ing. Koňarik

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3