Pravidla distanční výuky v době od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Podle nařízení MŠMT, MZ a vlády z 8. 10. 2020 a z něj plynoucích pokynů MŠMT se stanovují následující pokyny pro výuku na SOŠ Šumperk, Zemědělská 3.

V době od 12. 10. – 23. 10. 2020 je zakázaná přítomnost žáků ve škole, probíhá distanční výuka.

V době od 26. 10. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny, dny volna, bez distanční výuky.

ONLINE VÝUKA

Distanční výuka je dle školského zákona povinná. Žáci jsou tedy povinni se zúčastnit online výuky, která bude probíhat dle speciálně stanoveného rozvrhu (rozvrh hodin online výuky).

Výuka bude vedena přes Google Classroom – Google Meet. Informace zde.

V případě neúčasti na online výuce jsou žáci povinni se omluvit dle pravidel školního řádu (omluva třídnímu učiteli). Omluvenky zasílejte do 3 dnů na mailovou adresu třídního učitele. Po skončení distanční výuky budou třídní učitelé požadovat doložení omluvenek podepsané zákonným zástupcem ve studijním průkazu.

OFFLINE VÝUKA

Učitelé budou zadávat úkoly prostřednictvím Google Classroom ve svých rozvrhových hodinách dle platného rozvrhu školy. Množství úkolů a učiva bude upraveno dle rozdělení na profilové a ostatní předměty. Žák je povinen splnit úkol do termínu stanoveného učitelem.

Informace ze školní jídelny

Všichni žáci školy jsou hromadně odhlášeny ze stravování. Pokud se žáci chtějí stravovat i v době distanční výuky, je třeba, aby se individuálně přihlásili. Oběd se bude vydávat do jídlonosiče.

Informace ŠPP

Je-li žákovi stanovena PPP podpora, má na ni právo i v době distanční výuky.

Individuální konzultace s žáky

V případě, že bude potřeba žákovi poskytnout individuální podporu, může být pozván učitelem na osobní konzultaci do školy. Žák může být vyzván k účasti na doučování, konzultaci, žáci s IVP na testování. Důležité je dodržení zásady – 1 učitel x 1 žák.

Individuální konzultace může být poskytnuta žákům, kteří mají problémy s internetovým připojením nebo nemají počítač.

Upozornění: Žáci, kteří nemají připojení k internetu a tudíž se nemohou účastnit online a offline výuky mají povinnost vyzvednout si úkoly každý den ve 13:30 hod. na sekretariátu školy.

V Šumperku 12. 10. 2020

Mgr. Bc. Eva Kostecká

Ředitelka školy

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3