Přednáška odborníka z praxe na téma Fragmentace říční sítě na našem území a zajištění migrační dostupnosti vodních toků

Fragmentace říční sítě na našem území a zajištění migrační dostupnosti vodních toků

Tentokrát jsme si jako odborníka z praxe pozvali našeho bývalého absolventa Zdeňka Vogla, aby se podělil se studenty třetího ročníku oboru EŽP o své praktické zkušenosti z oblasti hydrobiologie. Zdeněk Vogl absolvoval naší školu v roce 2010 a v roce 2016 úspěšně ukončil studium na PřF Univerzitu Palackého v Olomouci, obor hydrobiologie. Už během studia pracoval pro neziskovou organizaci Beleco, z.s. Od roku 2016 pracuje na AOPK ČR v Praze, Sekce ochrany přírody a krajiny, kde se prostřednictvím odborné skupiny – „Komise pro rybí přechody“, dlouhodobě věnuje problematice snižování dopadů fragmentace říční sítě a zprůchodňování migračních bariér, mj. rybími přechody. Smyslem tohoto semináře bylo přiblížit studentům problematiku rybích přechodů a motivovat je k možnému studiu na vysoké škole se zaměřením na hydrobiologii.

Ing. Koňarik Jaroslav

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3