Ekonomické předměty – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Ekonomické předměty
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2021/2022
Předmětová komise: Agropodnikání
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Eva Kostecká
Předseda předmětové komise: Ing. Kateřina Ondráčková
Schváleno předmětovou komisí dne: 7. 10. 2021
Schváleno ředitelkou školy dne: 12. 10. 2021

 

Téma číslo 1
Základní ekonomické pojmy

Téma číslo 2
Podnikání fyzických osob (živnostenský zákon)

Téma číslo 3
Podnikání právnických osob (obchodní zákoník)

Téma číslo 4
Majetek podniku (dlouhodobý, oběžný)

Téma číslo 5
Personální činnosti, odměňování

Téma číslo 6
Daňová soustava ČR

Téma číslo 7
Management

Téma číslo 8
Marketing

Téma číslo 9
Hospodářská politika státu a cyklický vývoj ekonomiky.

Téma číslo 10
Nezaměstnanost, inflace

Téma číslo 11
Daňová evidence

Téma číslo 12
Základy účetnictví

Téma číslo 13
Organizace účetnictví

Téma číslo 14
Rozvaha

Téma číslo 15
Účet

Téma číslo 16
Peněžní prostředky

Téma číslo 17
Zásoby

Téma číslo 18
Dlouhodobý majetek

Téma číslo 19
Mzdy

Téma číslo 20
Náklady a výnosy, hospodářský výsledek

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3