Program GLOBE – Velká vodní výzva

GLOBE je dlouhodobý vzdělávací program, do kterého je zapojeno více než 37 000 škol ze 123 zemí světa. V programu GLOBE žáci bádají o přírodě a pomáhají zlepšovat stav životního prostředí nejen v okolí své školy. Jednou z badatelských aktivit byla i soutěž Velká vodní výzva, kde žáci z druhého ročníku oboru EŽP postupně plnili předepsané výzvy (na vybraném vodním útvaru). Ty později sdíleli s ostatními účastníky z celé ČR na Padletu. Po splnění předepsaných výzev byli naši žáci zařazeni do slosování a stali se jedním z výherců vodních pomůcek.

Moc děkujeme studentům za aktivní zapojení se do Velké vodní výzvy programu GLOBE. 

Ing. Koňarik

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3