Puškinův památník

Na Střední průmyslové škole elektrotechnické a Obchodní akademii v Mohelnici se 4.dubna 2023 konal 57. ročník festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Přehlídka je určena pro žáky základních škol, středních škol, středních odborných škol a dalších typů škol. Žákyně naší školy Viktorie Švábová se přihlásila do kategorie – Oblast hudebního projevu: zpěv – sólo. Viktorie v této oblasti obsadila 2. místo. Předsedou poroty byl předseda České asociace rusistů Mgr. Klapka. Cizojazyčné prostředí v oblasti hudebního a slovního projevu obohatilo všechny zúčastněné nejen o cizí jazyk, ale i o kulturní zážitek. Viktorii děkuje za výbornou a zodpovědnou reprezentaci naší školy.

 Mgr. Dagmar Ziegelheimová

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3