Řez ovocných stromů sadu historických odrůd jabloní

Už v minulosti se na Střední odborné škole, Šumperk, Zemědělská 3, pěstovaly typicky sudetské odrůdy jabloní, hrušní a švestek. Proto jsme se spolu s našimi studenty rozhodli obnovit tuto tradici a na pozemku před internátem vysadit odrůdy starých ovocných stromů.

Vytvořit a udržovat optimální tvar koruny je při pěstování ovocných dřevin velmi důležité a nejinak je tomu i v případě našeho sadu historických odrůd jabloní. Za tímto účelem si pravidelně zveme bývalého studenta naší školy Ing. Michala Horáčka, ředitele divize ovocnářství akciové společnosti Úsovsko.  Ing. Horáček studentům odborně vysvětlí způsoby ošetřování jádrovin a osobně dohlíží nad správností řezu ovocných stromků. Jak úspěšní a pozorní studenti byli, to se uvidí při podzimní sklizni.

Ing. Koňarik

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3