Rozvoj školní zahrady SOŠ Šumperk pro EVVO 

Název projektu: Rozvoj školní zahrady SOŠ Šumperk pro EVVO 
Registrační číslo: 1190700466 
Předpokládaný termín realizace: 1. 9. 2020 – 30. 9. 2021 

 

Cíl projektu:

Cílem je vybudování 4 nových didaktických prvků pro EVVO na pozemku Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3. Nově vybudované didaktické prvky (výsadba ovocných stromů, založení květnaté louky, založení svažité přírodní zahrady, vybudování vyvýšených záhonů) rozšíří stávající zázemí a budou poskytovat prostor nejen pro výuku a odbornou praxi, ale i pro komunitní akce. Projekt zároveň přispěje ke zvýšení zájmu dětí, žáků, studentů a široké veřejnosti o přírodovědné obory a jejich případné další studium. 

 

           Ministerstvo životního prostředí             Státního fondu životního prostředí ČR

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3