Sbírka Krabice od bot

Studentská firma třídy 3. H, která nese název ,,Tienes Hambre”, se rozhodla zapojit do charitativní sbírky Krabice od bot. Sbírka je organizována pod záštitou Českobratrské diakonie a pomáhám dětem a rodinám v nouzi.

Žáci této studentské firmy si připravili balíčky, do kterých přichystali doma vyrobené perníčky. Dne 3. 12. 2020 uspořádali na naší škole finanční sbírku. V průběhu sbírky oslovili pracovníky školy, zda chtějí přispět finanční částkou. Za to, že se rozhodli přispět, byli obdarováni malou pozorností v podobě balíčku s perníčky. I žáci samotní se do sbírky zapojili. Každý sám za sebe věnoval drobný finanční obnos.

Žákům se podařila vybrat velmi pěkná částka, kterou se rozhodli věnovat na:

  • nákup školních potřeb ve výši 270,-
  • permanentku na 10 vstupů do bazénu za 540,-
  • 5 hodin doučování za 1 125,-

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

Studentská firma
Tienes Hambre

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3