Studium v Oxfordu

Poslední neděli v červenci jsem se vypravila se svými dvěma kolegyněmi Lenkou a Kateřinou na pražské letiště Václava Havla, odkud jsme letěly přes kanál La Manche do hlavního města Velké Británie, do Londýna. Po příjemném asi hodinu a půl dlouhém letu jsme přistály na jednom z nejrušnějším letišť světa, londýnském Heathrow. Odtud jsme jely autobusem do Oxfordu, kde jsme měly strávit následujících 14 dní.

Naše jazyková škola Lake School byla umístěna v samotném centru Oxfordu, nedaleko známých univerzit. Moje kolegyně první den čekal rozřazovací test přímo v prostorách Lake School. Vzhledem k tomu, že jsem vyučující anglického jazyka, byla jsem přihlášena na metodický kurz, Creative Secondary Adult Teaching. Tento metodický kurz probíhal v prostorách Said Business School, která se nacházela v bezprostřední blízkosti Lake School. Budova Said Business School je místem, kde probíhá postgraduální studium absolventů nejen oxfordských univerzit. Je velmi rozsáhlá, s krásnými zahradami a pěknou kavárnou. Tyto prostory jsme se spolužáky využívali o přestávkách ke sdílení našich zkušeností a zážitků.

Naše výuka začínala v 9 hodin ráno a v pondělí, středu, čtvrtek trvala do 15 hodin a v úterý a pátek do 13 hodin. Ve skupině nás mělo být 14, ale bohužel jedna účastnice ze Slovenska měla úraz a kurzu se nemohla účastnit. Naše třináctičlenná skupina byla tvořena 4 učitelkami z České republiky, 2 učiteli ze Španělska, 1 učitelkou z Itálie, 3 učitelkami z Německa a 3 učitelkami z Polska. Musím říci, že naše skupina byla tvořena učiteli stejné „krevní skupiny“ a všichni jsme si výborně rozuměli. Naše učitelka Shian Tenzel pocházela z Walesu a výuku začala welšsky. Jaké bylo její překvapení, když jí naše spolužačka plynně odpověděla, protože měla jeden semestr na vysoké škole ve Walesu. Tímto se ledy prolomily a stala se z nás úžasná skupina.

Shian měla výuku velmi dobře rozčleněnou do následujících bloků: Introductions and icebreakers, Blended learning, ICT and digital media, Developing personal language skills, Language, life and culture in UK today, Songs and music, Phrasal verbs a další. Každý tento okruh obsahoval velké množství aktivit, které jsou ihned využitelné pro naše studenty. My jsme si všechny aktivity vyzkoušeli a už o prázdninách jsme si plánovali, se kterými studenty je budeme dělat. Také jsme navrhovali další využitelné variace. Vynikající bylo, že jsme všechny materiály obdrželi v elektronické podobě, a můžeme je tedy pro naše studenty různě upravovat.

Pro mě osobně je největším přínosem z metodického kurzu to, že jsme si vyměňovali zkušenosti o tom, jaké je polské, německé a španělské školství. Zjistila jsem, že naše škola je velmi dobře vybavena ICT, protože máme několik počítačových učeben a můžeme je v hodinách anglického jazyka využívat. Kolegové z jiných zemí takové štěstí nemají.

Přestože mám vystudovaný anglický jazyk, bylo pro mě velkým osobním přínosem to, že jsem opět mohla komunikovat s rodilými mluvčími a ptát se na různé jazykové vychytávky, které naše studenty zajímají.

 

 

Exkurze a výlety

Škola Lake School organizovala pro své studenty exkurze po krásném historickém Oxfordu. Již potřetí, ale velmi ráda jsem se vypravila do známé Christchurch College, která byla založena roku 1546, a od dob založení zde studovalo 13 britských premiérů. Naše kroky směřovaly do známé jídelny, kterou znají milovníci Harryho Pottera. Christchurch College je také spojena se světoznámou knihou Alenka v říši divů, kterou napsal v roce 1865 anglický matematik Charles Lutwidge Dodgson pod pseudonymem Lewis Carroll. V prostorách univerzity můžeme vidět vrátka a zahradu, kam se Alenka vypravovala.

Díky naší škole Lake jsme se také dostali na výlet do známého Stratfordu, rodiště Williama Shakespeara. Ve Stratfordu jsme navštívili jeho rodný dům a další expozice spojené se jménem tohoto světoznámého spisovatele.

Nejkrásnějším zážitkem byla návštěva Londýna. I když to byl pouze jednodenní výlet, tak jsme si ho s kolegyní Kateřinou užily. Náš zážitek byl ještě umocněn tím, že se zde právě konalo Mistrovství světa v atletice, a tak jsme viděli nejednu skupinu sportovců. V Londýně jsme samozřejmě nevynechaly výměnu stráží ve Whitehall i před Buckinghamským palácem. Naše kroky směřovaly podél pobřeží Temže, kolem slavné katedrály Svatého Pavla až ke sklápěcímu mostu Tower, který je v těsné blízkosti pevnosti Tower. Nemohly jsme si nechat ujít prohlídku Toweru s jeho havrany, Beefetry a za zhlédnutí jistě stojí korunovační klenoty. Naše poslední zastávka byla v Národním muzeu, kde jsme bohužel z časových důvodů stihly zhlédnout jen několik sbírek.

Všechny exkurze i výlety byly pestrým obohacením naší výuky a samozřejmě pro mě jako vyučující angličtiny znamenaly rozšíření mých znalostí pro výuku reálií.

 

Ubytování

Naše paní domácí bydlela v krásném malém řadovém domečku, asi 40 minut jízdy autobusem od centra Oxfordu. Já jsem bydlela sama v pokoji a kolegyně Lenka a Katka sdílely pokoj spolu.  Bydlela s námi ještě jedna paní učitelka z Bulharska, která se také účastnila metodického kurzu.

Paní domácí byla vdova v důchodě a ubytováváním studentů si zpestřuje svůj život. Po večeři s námi vždy seděla a ptala se nás na školu, pomáhala s domácími úkoly a také se zajímala o život v České republice či Bulharsku.

Byla vynikající kuchařka, večeře byly opravdu bohaté a každý den zakončené vydatným britským moučníkem. Jediná věc, která nám trošku kazila ten výborný dojem, bylo to, že jsme nemohly měnit čas večeře. A pokud jsme ve škole končily až pozdě odpoledne, nezbývalo nám moc času na seznamování s Oxfordem.

 

Osobní přínos

Komu se poštěstí studovat v Oxfordu? Mně se to podařilo, a i když to bylo pouze na 14 dní, myslím, že na to nikdy nezapomenu. Opět jsem mohla komunikovat s rodilými mluvčími, což považuji za to nejlepší pro jakékoliv studenty.

Doufám, že se nám učitelům tato příležitost opět naskytne a budu ji moci využít!

 

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3