Kurz “Údržba veřejné zeleně”

Vzdělávací rekvalifikační kurz „Údržba veřejné zeleně“ akreditace ze dne 30.11.2011 č.j.: 23 528/11-24/664 v rozsahu 80 hodin teoretické výuky, 40 hodin praktické výuky a 3,5 hodiny závěrečné zkoušky.
Po úspěšném ukončení vzdělávání obdrží uchazeč pro výše uvedenou pracovní činnost Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím kurzu s celostátní platností.

Teoretická část se bude zabývat základy určování dřevin, správnou výsadbou a údržbou dřevin, zakládáním a údržbou trávníků, ochranou rostlin, základy právních předpisů, týkajících se této problematiky.
Praktická výuka bude probíhat v areálu školy, v botanické zahradě a školním arboretu s použitím naší zahradní techniky.

Vzdělávací kurz povedou zkušení lektoři s vysokoškolským vzděláním a mnohaletou praxí v oboru.
Cena kurzu je Kč 14.200,- pro jednoho účastníka.
V ceně kurzu jsou výukové materiály-knihy, skripta a drobné ochranné pomůcky, které obdrží každý účastník.

Minimální počet účastníků kurzu je 15 osob.

V případě zájmu nabízíme ubytování na domově mládeže v areálu školy, cena za osobu a noc je 250,- Kč (účastníci si hradí sami).
Přihlášku do kurzu zašlete poštou na doručovací adresu: Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk nebo elektronicky – podepsanou a naskenovanou na adresu bestova@edusum.cz

Přihláška do kurzu

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3