Úspěch v celostátní soutěži

Střední zemědělská a potravinářská škola v Klatovech byla ve dnech 6. – 7. 4. 2017 pořadatelkou 19. ročníku celostátní soutěže v teoretických a praktických dovednostech žáků čtvrtých ročníků zemědělských škol oboru Agropodnikání. Soutěžilo se v praktické i teoretické části z předmětů chov hospodářských zvířat, pěstování rostlin, zemědělské mechanizace, ekonomiky a zvláštní kategorií byla i jízda zručnosti s traktorem a přívěsem.

Této soutěže se zúčastnil i náš žák Jakub Kaplan a v celonárodní konkurenci obsadil pěkné 5. místo!!!

Gratulujeme!!!

Ing. Aleš Macek

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3