Výpomoc sociálním partnerům

Naši žáci tříd 2. a 3. BZ oborů Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí v rámci pomoci našim partnerům, kteří pro naše žáky zajišťují praktickou výuku a sponzoring, pomáhali při zaskladňování nosnic na farmě Třemešek Bludovské a.s. Farma Třemešek na tuto akci poskytla žákům pracovní pomůcky, svačinu, nápoje a po ukončení akce i zajímavou finanční odměnu.

     Žáci si vyzkoušeli přístup ke zvířatům a manipulaci se zvířaty a práci v noci. Podle slov vedoucí farmy paní Laštůvkové odvedli perfektní a rychlou práci. Celá akce proběhla z 2. 9. na 3. 9. 2021, kdy naši žáci s dalšími pracovníky farmy zaskladnili za 4,5 hodiny cca 19.000 nosnic.

     Kromě finanční odměny si studenti odnesli i nové zkušenosti z práce se zvířaty. V rámci spolupráce chystáme další akce pro naše sociálními partnery.

     Ing. Aleš Macek

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3