Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady na období 2021 – 2023 z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů na SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk proběhly od 9. 11. do 11. 11. 2020 s těmito výsledky:

  • Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

Ing. Vladimír Diviš
Rovensko 13, 789 01 Zábřeh
Ředitel divize živočišné výroby Úsovsko a.s.

Jaroslav Slabý
Kúsky 5, 594 01 Valašské Meziříčí
Vedoucí správce

 

  •  Za pedagogické pracovníky školy:

Ing. Kateřina Ondráčková
Na Soutoku 620, 788 14 Rapotín
Učitelka, SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk

Mgr. Jiří Števove, MBA
Hraběšice 49, 788 15 
Učitel, SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk

 

  • Za zřizovatele:

Ing. Jiří Mílek
Klopina 131, 789 73
Předseda představenstva, Úsovsko a.s.

Mgr. Miroslav Adámek
Okružní 515, 788 13 Vikýřovice
Senátor parlamentu ČR
Ředitel společnosti PONTIS o.p.s. Šumperk

 

Mgr. Bc. Eva Kostecká
ředitelka 

Příloha: Zápis z voleb do školské rady

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3