Workshop 3D tisku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Patnáct studentů z prvních až třetích ročníků se v pátek 26. 11. 2021 zúčastnilo workshopu 3D tisku, který pro ně připravili odborníci z katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti byli seznámeni s moderními technologiemi a projekty, kterým se univerzita věnuje. Studentům bylo představeno několik různých technologií 3D tisku a Eye trackingu. V praktické části byli studenti seznámeni s programem Google Sketchup, ve kterém se pokoušeli vymodelovat rozhlednu Háj. Na konci programu obdržel každý student model rozhledny vytvořený na 3D tiskárně. Zajímavou součástí programu byla návštěva interaktivní expozice Živá voda v Pevnosti poznání. 

Mgr. Lukáš Kaller

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3