Kreativní mládež pro udržitelný rozvoj v praxi

Dne 12. 11. 2020 měli žáci studentské firmy 3. ročníku La Voyage možnost absolvovat on-line workshop na téma „Kreativní mládež pro udržitelné životní prostředí“, který je součástí projektu v rámci Erasmus + (CYFSE). Hlavním organizátorem tohoto workshopu je organizace CPKP (Centrum pro komunitní práci) SEVERNÍ MORAVA.

Projekt je zaměřen na vytváření nových participativních výukových metod, výukových materiálů a na mezinárodní sdílení znalostí v oblasti environmentálního udržitelného rozvoje. Cílem projektu je informovat veřejnost o oblasti udržitelného rozvoje s důrazem na životní prostředí.

Žáci se v rámci workshopu setkali s partnery projektu, kterými jsou zástupci organizací z Itálie, Španělska, Chorvatska a České republiky. Tito partneři se podělili se svými zkušenostmi s konkrétními příklady řešení udržitelnosti v oblasti cestovního ruchu a zemědělství. Sdílení zkušeností probíhalo v anglickém jazyce. 

Hlavní organizátor nabídl našim žákům možnost využívat platformu Moodle, na které mohou sdílet své vlastní zkušenosti, např. z činností studentské firmy,  nebo se nechat inspirovat zkušeností ostatních účastníků projektu.

Chtěla bych tímto poděkovat organizátorům za možnost zapojit žáky naší školy do mezinárodního projektu.

 

Ing. Kateřina Ondráčková

 

 

 

 

 

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3