Zajištění rautu pro město Šumperk

Město Šumperk a Český svaz bojovníků za svobodu u příležitosti 73. výročí osvobození naší vlasti a konce druhé světové války konaly v pátek 11. května pietní vzpomínkovou akci v souvislosti s tzv. bratrušovskou tragédií. Zajištěním slavnostního rautu v den kladení věnců u bratrušovského památníku pak byla pověřena naše škola. Konkrétně byly tabule stolů naplněny oku i ústům lahodícím jídlem, o které se pod vedením zkušených Mgr. Kostecké a Ing. Ondráčkové zasloužili studenti 1.H a 2.H. Velmi nás těší, že si město Šumperk vybírá pro důležité akce jako partnera pro zajištění občerstvení právě naši školu.

Zpracoval: Števove J.
Fotografie z akce

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3