Zemědělská praxe druhého ročníku

Zjišťování mikroklimatu stájového prostředí, posuzování reprodukčních vlastností prasnic a objasnění zásad při zacházení se zvířaty, nejen to bylo náplní učební praxe studentů 2.Z oboru Agropodnikání na soukromé zemědělské farmě v Temenici. 

Ing. Koňarik

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3