Získali jsme status fakultní školy

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 se zařadila mezi vybrané školy, kterým byl udělen titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vzájemná spolupráce obou škol zahrnuje množství různých vzdělávacích aktivit. Přírodovědecká fakulta nabízí našim studentům nejen možnost „ochutnat“ vysokoškolské prostředí formou odborných přednášek a exkurzí, ale rovněž pomoc a podporu při vedení prací v rámci středoškolské odborné činnosti. Naše škola zase umožní studentům učitelských oborů PřF UP realizovat u nás praxi a provádět didaktické výzkumy. Věříme, že tato spolupráce do budoucna podpoří zájem našich studentů o přírodovědné vzdělávání.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3