Zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk II

Projekt „Zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk II“ (reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013620“) je spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je projektu je zvýšení kvality vzdělávání, a to prostřednictvím rozvoje spolupráce školy se zaměstnavateli, vzdělávání pedagogických pracovníků, využití ICT ve vzdělávání a doučování žáků školy.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3