Paní ředitelko…

Paní ředitelko…

… tedy, koho tím vlastně od 29. 8. 2019 na naší škole myslíme?

Především je tím myšlena do funkce nově uvedená paní Mgr. Eva Kostecká, kterou si většina z nás vybaví v souvislosti s vyučováním angličtiny.

Ale jedním dechem je nutné dodat, že odcházející paní Mgr. Stanislava Beštová se v myslích vyučujících i žáků jistě nesmazatelně zapíše nejen jako vyučující matematiky, ale také právě jako paní ředitelka.

Věříme, že nově zvolené a již ordinované paní ředitelce Kostecké bude přáno v nové školní „kapitole“ mnoho zdaru a spousta energie na všechny plány, jež si předsevzala a jimiž chce navázat na předchozí úspěšné období. A zároveň taktéž chceme odcházející paní ředitelce poděkovat za veškeré úsilí, energii a léta věnovaná této škole.

Takže paní ředitelko, ať Vás v další životní etapě provází i nadále úspěch, pevné zdraví a úsměv na tváři. (pozn. redakce – Myšleno pro obě dvě.)