Měsíc: Srpen 2020

Vyzpovídali jsme pana učitele Kallera

Tentokrát k Vám na obrazovkách letí krátké interview s naším vyučujícím panem Mgr. Lukášem Kallerem. Jaké předměty učíte? Vyučuji zeměpis a tělovýchovu. Jakou školu jste vystudoval? Vystudoval ….