Rok: 2020

Vyzpovídali jsme pana učitele Kallera

Tentokrát k Vám na obrazovkách letí krátké interview s naším vyučujícím panem Mgr. Lukášem Kallerem. Jaké předměty učíte? Vyučuji zeměpis a tělovýchovu. Jakou školu jste vystudoval? Vystudoval ….

Rozhovor s Mgr. Martinou Jirouškovou

Přinášíme Vám opět ke kratochvíli zajímavý rozhovor s jednou z našich vyučujících. Jaké předměty vyučujete?Učím pouze matematiku.  Jak jste na škole spokojená?Na škole se mi ….

Praxe v Safari Parku

V zimních měsících letošního roku navázala naše škola spolupráci se Safari Parkem Dvůr Králové. Studenti oboru Ekologie a životní prostředí z II. ročníku budou absolvovat svoji ….