Vyzpovídali jsme pana učitele Kallera

Vyzpovídali jsme pana učitele Kallera

Tentokrát k Vám na obrazovkách letí krátké interview s naším vyučujícím panem Mgr. Lukášem Kallerem.

Jaké předměty učíte?
Vyučuji zeměpis a tělovýchovu.

Jakou školu jste vystudoval?
Vystudoval jsem Univerzitu Palackého v Olomouci.

Vždy bylo Vaším přáním být učitelem?
Dospěl jsem k tomu až časem.

Jaká byla Vaše vysněná práce?
Úplně první vysněná práce, kterou si vybavuji, bylo být cestovatelem. Takže se to nakonec pěkně spojilo, můžu učit o tom, co jsem viděl.

Jak jste pracoval, než jste začal učit?
Instruktor lanových aktivit, snowboardingu a lyžování.

Bavilo Vás to?
Ano, bavilo mě to a doufám, že se tomu budu moci ve volných chvílích věnovat i nadále.

Jaké jsou Vaše zájmy?
Hlavně sport a cestování, což se někdy hodně propojuje. Z těch pasivnějších zájmů je to četba a sledování filmů.

Co se Vám líbí na naší škole?
Líbí se mi hlavně přátelská atmosféra, která na škole panuje a dále moderní vybavení, kterým škola disponuje.

Přál byste si něco vzkázat svým studentům?
Chtěl bych jim vzkázat, ať už si naši školu vybrali z jakéhokoliv důvodu, aby se z toho snažili vytěžit co nejvíce. Všech možností, které škola nabízí, je mnoho. A také až to bude opět více možné, ať cestují, jak jen mohou. Zkušenosti z cestování jsou k nezaplacení.

Děkuji Vám za rozhovor
A. M., 3. H